Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2018

messinhead
Bardzo mi przeszkadza własna delikatność, to ona wykoślawiła moją młodość.
— W. Jerofiejew "Moskwa-Pietruszki"
Reposted fromaletodelio aletodelio viamissmiserable missmiserable
messinhead
5592 ec6f
Reposted fromEtnigos Etnigos viamissmiserable missmiserable
messinhead
0127 bbd6 500
Beckett
messinhead
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viamissmiserable missmiserable
messinhead
0284 e174
Reposted fromzungud zungud viamissmiserable missmiserable
messinhead
3566 e922 500
Reposted frommoai moai viamissmiserable missmiserable
messinhead
0603 bbb4 500
Reposted fromxanth xanth viamissmiserable missmiserable
messinhead
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viamissmiserable missmiserable
messinhead
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamissmiserable missmiserable
messinhead
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
messinhead
3666 325e 500

July 30 2018

messinhead
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viamissmiserable missmiserable
messinhead
8766 11bb 500
Reposted fromtfu tfu viamissmiserable missmiserable

July 26 2018

messinhead
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
messinhead
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
messinhead
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
messinhead
messinhead
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz

July 25 2018

messinhead
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viayippie yippie
messinhead
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viayippie yippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl