Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2018

messinhead
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od  uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted byover-landfemme-fatalstarryeyediammistakepomrukibukazlanothingcansaveyoumysweethearttcreationpauza
messinhead
messinhead
2092 e415 500
<3
messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
messinhead

To, co zyskuje człowiek cichym płaczem po nocach, to tylko to, że serce bestii jeszcze bardziej twardnieje. Zatem więc nie trzeba płakać. Nie trzeba!
— Edward Stachura
messinhead
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
messinhead

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
messinhead
messinhead
9177 32e7
messinhead
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwariowalam zwariowalam
messinhead
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
messinhead
Życie to nie to, co nas spotyka, tylko to, co robimy z tym, co nas spotyka...
— Fabio Volo
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazwariowalam zwariowalam
messinhead
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazwariowalam zwariowalam
messinhead
4164 6dfc 500
Reposted frompiehus piehus viazwariowalam zwariowalam
messinhead
messinhead
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaxannabelle xannabelle
messinhead
0725 edcc 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaostatnia ostatnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl