Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

messinhead
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromborn2die born2die viaitmakesmecalm itmakesmecalm
messinhead
7254 f2f6 500

March 25 2017

messinhead
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaxannabelle xannabelle
messinhead
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
messinhead
5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu viaxannabelle xannabelle
messinhead
6912 4e66
Reposted fromflorentyna florentyna viaxannabelle xannabelle
messinhead
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaxannabelle xannabelle
messinhead
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle

March 24 2017

messinhead
Ludzie wkraczają w świat innych, a potem odchodzą, czasem spokojnie, czasem gwałtownie, lecz zawsze pozostaje żal.
— Danielle Steel
0744 d150 500
messinhead
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viafreedomlover freedomlover

March 22 2017

messinhead

March 20 2017

messinhead
messinhead
messinhead
8603 34b7
messinhead
messinhead
messinhead
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
so much to do and so little time
Reposted frombalu balu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl