Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

4095 29d8 500

szklanaryba:

Przepadam. Niknę spokojnie, z dystansem.

messinhead
0231 148b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaakysz akysz
messinhead
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaakysz akysz
messinhead
messinhead
7100 9647 500
messinhead
2264 8bdb 500
Reposted fromdobby dobby vialadies-warriors ladies-warriors
messinhead
1171 795f
Reposted fromtichga tichga vialadies-warriors ladies-warriors
messinhead
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)

February 22 2018

messinhead
8602 3412
Reposted fromzciach zciach viaHanoi Hanoi
messinhead
7212 15fc
*niepochamowany śmiech*
Reposted fromshitsuri shitsuri viaIriss Iriss
0691 fa8b 500
messinhead
9621 8497
messinhead
Reposted fromcube cube viazwariowalam zwariowalam
messinhead
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromunr-eal unr-eal viabezkonserwantow bezkonserwantow
messinhead
0605 72a3 500
Reposted fromowca owca viabezkonserwantow bezkonserwantow

February 21 2018

messinhead
2677 97e2 500
Reposted fromrol rol viaadaaa93 adaaa93
messinhead
6014 12e9 500
Reposted fromrol rol viaadaaa93 adaaa93
messinhead
Reposted fromFlau Flau viaadaaa93 adaaa93
messinhead
9654 a77d 500
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaadaaa93 adaaa93
messinhead
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viaHanoi Hanoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl