Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

messinhead
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
messinhead
messinhead
6543 76f1
messinhead
messinhead
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaduzedziecko duzedziecko
messinhead
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viaduzedziecko duzedziecko

June 21 2017

messinhead
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viamirabell mirabell
messinhead

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viamirabell mirabell
messinhead
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viamirabell mirabell
messinhead
Nigdy nie zastanawiałam się, jak umrę. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Przecież na razie nie mam nawet pojęcia, jak będę żyła.
— Haruki Murakami - Wszystkie boże dzieci tańczą
Reposted fromsaphirka saphirka viamirabell mirabell
messinhead
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamirabell mirabell
messinhead
2618 6b55
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viamirabell mirabell
messinhead
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viamirabell mirabell
messinhead
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
messinhead
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viaostatnia ostatnia
messinhead
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viawramionach wramionach
messinhead
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viawramionach wramionach
messinhead
4283 29d5
Reposted fromretaliate retaliate viawramionach wramionach
messinhead
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
messinhead
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl