Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

messinhead
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viamyszkaminnie myszkaminnie
messinhead
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
7866 3996 500

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
messinhead
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
messinhead
messinhead
1676 f264 500
Reposted fromfrotka frotka viamy-anxieties my-anxieties
messinhead

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort viascorpix scorpix
3992 6dc6
Reposted frommakswilczur makswilczur viascorpix scorpix
messinhead
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix
messinhead
messinhead
messinhead
Prowadzimy antydialog
Ty na ziemi, w górze ja
I się wciąż nie rozumiemy
Ja chcę latać, Ty chcesz stać
Może kiedyś puszczę sznurek
Źle zawieje silny wiatr
I wywlecze mnie na ziemię...
Nigdy nie chcę wracać tam.
— Paweł Izdebski - Balon
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viazyta zyta
messinhead
Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami
messinhead
4498 a010 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakrainakredek krainakredek
messinhead
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viakrainakredek krainakredek
messinhead
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viakrainakredek krainakredek
messinhead
2723 51b2 500
Reposted frommrrru mrrru viakapitandziwny kapitandziwny
messinhead
6213 7682
Reposted fromintotheblack intotheblack viasziiiz sziiiz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl