Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

messinhead
messinhead
8262 23cf 500
messinhead
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim vialadies-warriors ladies-warriors
messinhead
Więc kochaj się kobieto. Kochaj się, abyś mogła zdarzyć się naprawdę. Bądź dla siebie dobra, bądź zaprzyjaźniona. Wystaw krytyka za drzwi umysłu razem z całym tym smutnym bagażem, który targa on ze sobą, łażąc jak żebrak od drzwi do drzwi. Przytul się, pogłaskaj i popłacz, jeśli trzeba. Jesteś kobietą i Bóg dał ci wszystko. A życie da ci resztę.
http://ohme.pl/lifestyle/kobieto-kochaj-sie/
messinhead
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik vialadies-warriors ladies-warriors
messinhead
1028 3547 500
Piotr Świderek
messinhead
7060 cb46 500
messinhead
7402 a1b0 500
Reposted fromrol rol vialadies-warriors ladies-warriors
messinhead
0376 c349 500
messinhead
Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— Zdzisław Beksiński
Reposted fromautunno autunno viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
messinhead
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
messinhead
3814 f7f1
Reposted fromodnowa odnowa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
messinhead
Nie zawaham się złamać wszelkich reguł, rozgromić dumę czy zniszczyć każdy kamień. W tej walce unieszkodliwię wszelkie “ale”, znokautuje jakikolwiek zły powód. Zmiażdżę  smoka czy wyburzę wiatraki. Zwyciężę nad słabościami, powalę na łopatki uprzedzenia i przebiegnę cały świat. W walce o Ciebie wygram ze wszystkim, ale jeśli mam walczyć z Tobą to wygrałeś walkowerem.
— N. Belcik
messinhead
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viaclerii clerii
messinhead
8707 3c25 500
messinhead
4321 92c3 500
Reposted fromteijakool teijakool viapojemnosc2400 pojemnosc2400

September 10 2017

messinhead
7463 1061 500
Reposted fromoneofus oneofus viaftmo ftmo
messinhead
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaftmo ftmo
messinhead
 Słowa są ciężkie jak kamienie. Przygniatają do ziemi i ciążą jak skały. Gdyby ptaki umiały mówić, nie mogłyby latać
— dr Joel Fleischman, serial "Przystanek Alaska"
Reposted fromhormeza hormeza viaftmo ftmo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl