Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

messinhead
messinhead
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
messinhead
7575 731b 500
Reposted frombeer beer viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
6278 29f7 500
Gdy myślisz, że "każualowy" to najgorsze co można stworzyć.
messinhead
Reposted fromorson orson viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
7025 644a
messinhead
4038 7022 500
messinhead
9522 0193 500
Reposted fromgrobson grobson viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
Jeśli możesz, to przyjedź. Ta pieprzona wiosna dobije mnie.
— J. Borszewicz
messinhead
2229 094b

April 25 2017

messinhead
1373 ed65 500
Reposted fromoll oll viailovegreen ilovegreen
messinhead
Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim.
— George Orwell – Rok 1984
Reposted frompuella13 puella13 viawrazliwa wrazliwa
messinhead
1891 feea 500
Mike Mandel. Skyway, Santa Cruz, 1970-73
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasomethingmore somethingmore
messinhead
messinhead
2903 29fc
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
messinhead
4780 f75f
Reposted fromdailylife dailylife viamirabell mirabell
messinhead
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
messinhead
4599 d290
Reposted frommentha mentha viamirabell mirabell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl