Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2017

messinhead
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viapsycha psycha
messinhead
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viapsycha psycha
messinhead
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
messinhead
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
messinhead
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
messinhead
4849 f8ae 500
prosidełko.
messinhead
messinhead

Kim zostałem i dlaczego??
Reposted fromEmisja Emisja viasorainyhappiness sorainyhappiness

December 05 2017

messinhead
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
messinhead
4189 4138
Reposted fromOhLaLaDziwko OhLaLaDziwko viaoutoflove outoflove
messinhead
messinhead
messinhead
Nawet już wódka nie daje rady utulić Twoich smutków... 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
messinhead
Idzie się zajebać... 
— Pajac, Turas - "Idzie się zajebać"
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa

December 04 2017

messinhead
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl