Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

messinhead
Człowiek, którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
— "Her" (2013)
messinhead
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
messinhead
5307 e95f 500
Reposted fromowca owca viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
8170 9348 500
Reposted fromfeegloo feegloo viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
messinhead
4300 ab09 500
Reposted fromowca owca viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
4273 6530 500
Reposted fromowca owca viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
4263 b98c 500
Reposted fromowca owca viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
4110 af6d 500
Reposted fromowca owca viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
4106 d19e 500
Reposted fromowca owca viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
messinhead
messinhead
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
messinhead
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
— Moja dusza pachnie Tobą
messinhead
8330 b77c 500
Reposted fromtfu tfu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
2391 f7a6
messinhead
7405 7a5d 500
Reposted fromgrobson grobson viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
messinhead
messinhead
2824 8a15 500
Reposted fromtfu tfu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl