Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

messinhead
Kiedy człowiek boi się coś zrobić, wtedy wie, że żyje. Ale kiedy człowiek nie robi czegoś tylko dlatego, że się boi, to wtedy jest martwy.
— William Faulkner
Reposted bypatynaaftermidnightadaaa93BeatingheartEllaElladissapointedbutnotsuprised
messinhead
Skonstruowali swoją przyjaźń, ułomną i asymetryczną, na którą składały się częste oddalenia i długie okresy milczenia; czystą, pustą przestrzeń, do której oboje mogli zawsze wrócić.
— Paolo Giordano
Reposted bykupmibuty kupmibuty
messinhead
Nie wiadomo dlaczego wszystko na świecie zaczyna się w poniedziałek
— Federico Moccia
Reposted bydancingwithaghostjagaanime
messinhead
9881 d44a 500
Kielce, Podkarczówka, za Kościołem. 
Reposted fromdanceavecjohnny danceavecjohnny
messinhead
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać takich zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
messinhead
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus
messinhead
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
messinhead
2235 63c9
Reposted fromgarazowka garazowka viailovegreen ilovegreen
messinhead
8062 c41b 500
messinhead
messinhead
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaoutoflove outoflove
messinhead
"Tylko temu, kto pyta o szczegóły można uwierzyć, że rzeczywiście chce zrozumieć drugiego człowieka. Ciekawość szczegółów to sposób na okazanie miłości."
messinhead
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutoflove outoflove

March 14 2018

messinhead
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapsycha psycha
messinhead
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsycha psycha
messinhead
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapsycha psycha
messinhead
8951 b3d8 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viapsycha psycha
messinhead

„Kiedyś” to denerwujące słowo.
Nie dość, że oznacza oczekiwanie,
to jeszcze nie wiadomo jak długie.

 

— kiedyś zapomnę
Reposted fromdziewcze dziewcze viapsycha psycha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl