Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

0297 0f76

serious:

who were you?

9112 7237
Reposted fromtron tron viaoutoflove outoflove

May 25 2017

messinhead
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
messinhead
6960 54c0 500
szymborska
messinhead
4893 bfda
messinhead
-Jak wygrać kłótnię z kobietą?
-Rozpłakać się zanim ona to zrobi.
— Usłyszane w radio.
Reposted fromnivea nivea viapersona-non-grata persona-non-grata
messinhead
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines vianotoco notoco
messinhead
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong vianotoco notoco
messinhead
messinhead
"Może kiedyś, po latach
Jednak szepnę nieśmiało
"Kiedyś, tamtego lata
Strasznie panią kochałem"
A ty przerwiesz w pół zdania
Me wyznania zabawne
"I ja pana kochałam
Wtedy latem i dawniej"
— Michał Bajor - Moja miłość największa

May 24 2017

7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

messinhead
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viailovegreen ilovegreen
messinhead
9692 82ef
Reposted fromowca owca viailovegreen ilovegreen
messinhead
messinhead
Reposted fromzielono zielono viailovegreen ilovegreen
8253 9226 500

michaelaedm:

I feel personally attacked

messinhead
6238 2841
Reposted fromOpaaal Opaaal viailovegreen ilovegreen
messinhead
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viailovegreen ilovegreen
messinhead
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viailovegreen ilovegreen
0870 3605

Not sure how to respond to that……

Reposted frommyry myry viapojemnosc2400 pojemnosc2400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl