Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

messinhead
Nigdy nie zastanawiałam się, jak umrę. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Przecież na razie nie mam nawet pojęcia, jak będę żyła.
— Haruki Murakami - Wszystkie boże dzieci tańczą
Reposted fromsaphirka saphirka viamirabell mirabell
messinhead
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamirabell mirabell
messinhead
2618 6b55
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viamirabell mirabell
messinhead
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viamirabell mirabell
messinhead
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
messinhead
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viaostatnia ostatnia
messinhead
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viawramionach wramionach
messinhead
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viawramionach wramionach
messinhead
4283 29d5
Reposted fromretaliate retaliate viawramionach wramionach
messinhead
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
messinhead
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk
messinhead
3950 cf1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawramionach wramionach
messinhead
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.
— Thor Heyerdahl
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viawramionach wramionach
Reposted fromnokturnal nokturnal viawramionach wramionach
messinhead
3261 1415
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawramionach wramionach
5046 1640 500

whitegrungevsco:

Good night 😴

Reposted fromtosiaa tosiaa viawramionach wramionach
messinhead
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawramionach wramionach
messinhead
7731 e312
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawramionach wramionach
messinhead
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viawramionach wramionach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl