Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

3771 b8a1 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
messinhead
1055 368d
Reposted fromtfu tfu
messinhead
Ten świat nie zginie od bomby atomowej, jak prorokują gazety, ale umrze ze śmiechu, ze strywializowania, z obracania wszystkiego w żart, na domiar złego w kiepski żart.
— Carlos Ruiz Zafon, Cień wiatru
Reposted fromhumanicznie humanicznie
messinhead
1535 242b
Reposted fromkonbeto konbeto
messinhead
messinhead
messinhead
7935 3838 500
Reposted fromtfu tfu viamy-anxieties my-anxieties
messinhead
3765 88d7
Reposted frombisia bisia viakapitandziwny kapitandziwny
messinhead
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
5157 b7cb 500
Reposted frominculubum inculubum viakapitandziwny kapitandziwny
messinhead
  ... już tyle czasu i nic się nie działo, a teraz, nagle, wszystko chciało się zdarzyć naraz.
— Wojtek Ce
Reposted fromIriss Iriss vialovesweets lovesweets
messinhead
7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan vialovesweets lovesweets
messinhead
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaakysz akysz
messinhead
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viaakysz akysz
messinhead
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.

— Stefan Żeromski

— też się tego nauczyłam!
messinhead
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viaakysz akysz
messinhead
1735 0d12
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaakysz akysz
messinhead
- Wiem, zachowuję się irracjonalnie. Mam w sobie coś takiego… – Zamyślił się na chwilę. – Mam w sobie coś, czego nie umiem kontrolować. Skłonność do samozagłady. Jakaś ponura cząstka mnie samego niszczy wszystko, co dobre w moim życiu, szepcząc, że nie jestem tego wart.
— Martin Sixsmith
messinhead
7777 787e
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaakysz akysz
messinhead
To, co dobre nadejdzie z zaskoczenia, jak grom z jasnego nieba.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl