Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

messinhead
3498 60ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacryingangel cryingangel

July 20 2017

messinhead
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaadaaa93 adaaa93
messinhead
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viaEllaElla EllaElla
5949 ec25 500

coffeenuts:

euph0r14:macro | Autumn morning | by m-oda | http://ift.tt/1xuXems

messinhead
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaEllaElla EllaElla
messinhead
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viapikkumyy pikkumyy
messinhead
1243 c758
Reposted fromonakochago onakochago viawrazliwa wrazliwa
8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove
messinhead
Łączyło ich coś rzadkiego i pięknego, a on nauczył się, że kobiety głęboko odczuwały miłość. Czuły miłość w sposób, którego Roland nigdy nie pojmował, jakby ich serca miały dodatkowe komory, nieskończone przestrzenie, w których miłość mogła  zamieszkań i nigdy nie odchodzić.
— Lauren Kate - "Zakochani"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viapikkumyy pikkumyy

July 19 2017

messinhead
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viapikkumyy pikkumyy
messinhead
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl