Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

messinhead
7599 293c 500
Reposted fromhagis hagis viaoutoflove outoflove
messinhead
messinhead
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viaoutoflove outoflove
messinhead
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaoutoflove outoflove
messinhead
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 vialadies-warriors ladies-warriors
messinhead
1519 c154 500
Reposted frommalinowowa malinowowa viaitmakesmecalm itmakesmecalm
messinhead
1322 872b 500
Adele
Reposted fromEmisja Emisja viaitmakesmecalm itmakesmecalm
6640 eea3 500

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot with her boyfriend Sacha Distel and her dog Guapa in her Paris apartment, 1958

Reposted fromLittleJack LittleJack viaitmakesmecalm itmakesmecalm
messinhead
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś,myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”.Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek.Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom,imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis viaitmakesmecalm itmakesmecalm
messinhead
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
messinhead
messinhead
messinhead
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
messinhead
messinhead
messinhead
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
messinhead
Noise Tales have found a perfect badge. via this isn't happiness™
messinhead
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
messinhead
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats
messinhead
6314 c449 500
Reposted fromtfu tfu viaHanoi Hanoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl