Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2018

messinhead
6920 6228
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
messinhead
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy

March 02 2018

messinhead
messinhead
messinhead
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viapersona-non-grata persona-non-grata
messinhead
2762 39ee
Reposted fromdivi divi viapersona-non-grata persona-non-grata
messinhead
messinhead
Walczyła z powracającymi napadami bezsilności i beznadziejności, miewała ataki płaczu. Kiedy zdarzał się atak przygnębienia, zamykała się w sobie, odgradzała murem i godzinami potrafiła nie odzywać się do nikogo.
— Patricia Bosworth
messinhead
0068 6a20
messinhead
Kto naprawdę jest twoim przyjacielem, możesz się przekonać dopiero wtedy, kiedy twoje życie legnie w gruzach.
— Sarah Lotz
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

messinhead
5153 4f9d
messinhead
0344 8b5a
Reposted fromem82 em82 viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
messinhead
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viailovegreen ilovegreen
messinhead
messinhead
8444 e56a
messinhead
8385 ad94
Reposted fromonlyman onlyman viailovegreen ilovegreen
messinhead
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl