Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

messinhead
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
messinhead
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Ks. Jan Twardowski
Reposted fromstercum stercum viaKawaiiNamida KawaiiNamida
messinhead
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viaKawaiiNamida KawaiiNamida
messinhead
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
messinhead
3774 08c0 500
Reposted fromParusMajor ParusMajor
messinhead
messinhead
Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść – przeciwieństwem miłości jest obojętność.
— ks. Piotr Pawlukiewicz
messinhead
1010 6419
messinhead
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromlovvie lovvie viaParusMajor ParusMajor
messinhead
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viaParusMajor ParusMajor
messinhead
0284 e174
Reposted fromrubinek rubinek viaParusMajor ParusMajor
messinhead
Może w życiu przyjść moment, że mimo ofiarnych prób i szczerych chęci, musisz się wreszcie poddać. Ze łzami w oczach, wywiesić białą flagę i powiedzieć sobie "dość" Jeśli ktoś nie dostrzega w Tobie skarbu, którym starasz się dla niego być, odejdź jak najdalej z głową uniesioną wysoko.
— Michał Kellen
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaParusMajor ParusMajor
messinhead
6516 fc22 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaParusMajor ParusMajor
messinhead
messinhead
6537 efef 500
Reposted fromhagis hagis viaParusMajor ParusMajor
messinhead
5349 df31 500
messinhead
To, co myślisz o sobie, ma o wiele większe znaczenie niż to, co myślą o Tobie inni.
messinhead
3278 1715
messinhead
3277 7bd1 500
Reposted byEllaEllavries

September 14 2018

messinhead
U mnie dobrze.
We mnie źle.
— z głowy o 04:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl