Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

messinhead
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaawakened awakened
messinhead
3762 cd27 500
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaawakened awakened
messinhead
Nauczyłem się jednak, że sercu nie można nakazać, kiedy, kogo i jak ma pokochać. Serce robi, co chce. Od nas zależy najwyżej to, czy pozwolimy naszemu życiu i głowie dogonić serce.
— Colleen Hoover
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaawakened awakened

September 15 2018

messinhead
6094 8fe5
Reposted fromursa-major ursa-major viaawakened awakened
messinhead
3984 9d9e
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawakened awakened
messinhead
Z perspektywy serca
Nie znam swego miejsca
— Romantycy lekkich obyczajów; 5 perspektyw
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaawakened awakened
messinhead
6226 5cad
Reposted fromdreamadream dreamadream viaawakened awakened
messinhead
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
messinhead

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaawakened awakened
messinhead
2861 f78a 500
messinhead
0906 02c1 500
messinhead
0861 8f76
messinhead
2572 7410
Reposted fromzciach zciach viaHanoi Hanoi
messinhead
2307 125f
Reposted fromdreamadream dreamadream viaHanoi Hanoi
messinhead
9061 e2fb
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
messinhead
Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową
tęskniłem lata... Każde twoje słowo
słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze -
mów do mnie jeszcze...

Mów do mnie jeszcze... Ludzie nas nie słyszą,
słowa twe dziwnie poją i kołyszą,
jak kwiatem, każdym słowem twym się pieszczę
mów do mnie jeszcze...
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
messinhead
messinhead
Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl