Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

messinhead
Chodzi tylko o to, aby życie toczyło się jakoś naprzód przy pozorach dramatyzmu. I tylko o to.
— Hłasko "Sowa, córka piekarza"
messinhead
messinhead
7238 ce23 500
messinhead
messinhead
don't be ridiculous
Reposted fromanabee anabee viasorainyhappiness sorainyhappiness
5681 fb1f 500
Reposted fromidiod idiod viasorainyhappiness sorainyhappiness
messinhead
9357 78bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasorainyhappiness sorainyhappiness
messinhead
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaadaaa93 adaaa93
messinhead
messinhead
Ostatnie spojrzenie pamięta się najdłużej.
messinhead

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
messinhead

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
messinhead
messinhead
messinhead
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaostatnia ostatnia

May 02 2019

messinhead
messinhead
messinhead
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
messinhead
Tak, we dwoje wszystko było łatwiejsze, jaśniejsze i mniej uciążliwe. Problemy rozkładały się na dwoje, a szczęście mnożyło razy dwa.
— Natalia Sońska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx
messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl