Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2019

messinhead
1497 e00b 500
messinhead
9610 f782 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viabehindblueeyes behindblueeyes
messinhead
2608 f26d 500
Reposted fromwyczes wyczes viabehindblueeyes behindblueeyes
messinhead
3321 0d75 500
Żulczyk!
messinhead
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viabehindblueeyes behindblueeyes
messinhead
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viabehindblueeyes behindblueeyes
messinhead
Pozwala ci być obok. A nie ma lepszego miejsca, niż obok.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnyaako nyaako viawakemeupx wakemeupx
messinhead
Nigdy nie wiedziałem do końca, co znaczy lubić. Lubić to chyba znaczy być pozytywnie przyzwyczajonym.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnyaako nyaako viawakemeupx wakemeupx
messinhead
5454 a390 500
Reposted fromyikes yikes viaHanoi Hanoi
messinhead
3203 4c8d 500
Reposted fromerq erq viaHanoi Hanoi
messinhead
0099 1ab3 500
Reposted fromimbryk imbryk viaHanoi Hanoi
messinhead
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
messinhead
6245 94d1 500
Reposted fromimbryk imbryk viaHanoi Hanoi
messinhead
5329 1ad9 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaHanoi Hanoi
messinhead
6872 5f0e
Reposted fromfungi fungi viacats cats
messinhead
3847 9c7d 500
messinhead
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawramionach wramionach
messinhead

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawramionach wramionach
messinhead
7060 a16f 500
Reposted fromRowena Rowena viawramionach wramionach
messinhead
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaadaaa93 adaaa93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl