Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2020

messinhead
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
messinhead
messinhead
Po nocy zawsze przychodzi dzień, ale nie ma przecież żadnych powodów, aby uważać, że będzie lepszy od poprzedniego.
— Alex North
messinhead
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. 
— Jacek Podsiadło
messinhead
messinhead
8736 21c4 500
messinhead
messinhead
messinhead
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
messinhead
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które czesto są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— Natalia Belcik
messinhead
messinhead
messinhead
Dobra fotografia to taka, która trafia do serca i zmienia widza
— Irving Penn
messinhead
Czarodzieje z podlasia świętują nowy rok
Reposted frompressanybeton pressanybeton viaaspoleczny aspoleczny
messinhead
9073 763e 500
Reposted fromcornis cornis viaHanoi Hanoi
messinhead
7675 3dc8
Reposted fromcatshitposting catshitposting viaHanoi Hanoi
messinhead
Pamiętaj, że kiedy matka mówi ci: "Będziesz tego żałował", to pewnie tak będzie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabakatson bakatson
messinhead
3399 a052 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabakatson bakatson
messinhead
Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu; w niebie chyba sztuki nie ma.
— Leszek Kołakowski
messinhead
Reposted fromshakeme shakeme viaohfucktycznie ohfucktycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl