Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2020

messinhead
7035 0275 500
messinhead
messinhead
- Nie martw się o mnie. - Uśmiecha się zapłakany. - Nawet jeżeli jutro miałbym przestać oddychać nie zmieniłbym ani jednej sekundy.
— Trzy kroki od siebie
messinhead
messinhead
5900 1cfc
Only 90s people will understand ...
messinhead
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
messinhead

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
messinhead
Niedoskonałość jest piękna, szaleństwo to geniusz i lepiej być absolutnie niedorzecznym, niż absolutnie nudnym.
— Marylin Monroe
messinhead
messinhead
6172 593f
Reposted fromzciach zciach viaHanoi Hanoi
messinhead
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viaHanoi Hanoi
messinhead
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viadontexpecttofeel dontexpecttofeel
messinhead

Muminki

Bobek do Małej Mi:
- Poczęstowałbym cię cukierkiem, ale się boję.
- Czego się boisz?
- Że weźmiesz.
messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
messinhead
4873 6c5d
messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl